przetarg - ROD AR II

Rodzinny Ogród Działkowy AR II w Poznaniu
Przejdź do treści
ROD AR II
Mapa działek

PZD


Konto bankowe
77 9043 1070 2070
0010 0276 0001
Przetarg nieograniczny na modernizację sieci energetycznej
w ROD Akademia Rolnicza II w Poznaniu (sierpień 2019)
1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja -SIWZ
3. Załącznik 1 Formularz ofertowy
4. Załacznik 2B Rysunek 2
4. Załącznik 2  Projekt budowlano montazowy
4. Załącznik 2A Rysunek 1
4. Załącznik 2C Kosztorys ofertowy
5. Załącznik 3 Wzór umowy
6. Załącznik 4 Wykaz robót budowlany
7. Załącznik 5 Wykaz osób
8. Załącznik 6 Zestawienie materiałowe


Przetarg nieograniczny na modernizację sieci energetycznej
w ROD Akademia Rolnicza II w Poznaniu (lipiec 2019)
1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja -SIWZ
3. Załącznik 1 Formularz ofertowy
4. Załacznik 2B Rysunek 2
4. Załącznik 2  Projekt budowlano montazowy
4. Załącznik 2A Rysunek 1
4. Załącznik 2C Kosztorys ofertowy
5. Załącznik 3 Wzór umowy
6. Załącznik 4 Wykaz robót budowlany
7. Załącznik 5 Wykaz osób
8. Załącznik 6 Zestawienie materiałowe

Przetarg nierostrzygnięty - Zgodnie z pkt 18.2.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na cenę
najkorzystniejszej oferty przewyższającą kwotę, jaką Organizator
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia
Wróć do spisu treści